هشتمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی همراه با دومین المپیاد دانشجویی علوم اعصاب بالینی و شناخت توسط دانشگاه علوم پزشکی ایران و انجمن علوم اعصاب ایران از 27 تا 29 آذر ماه ۹8 به مدت سه روز در مرکز همایش های رازی برگزار می شود.

 

انجمن علوم اعصاب شاخه استان سمنان

مزایای عضویت

 

مزایای عضویت در انجمن علوم اعصاب شاخه استان سمنان:

دریافت کارت عضویت انجمن

دریافت خبرنامه الکترونیکی انجمن

دریافت اخبار مربوط به کارگاه ها و سمینارهای علمی حوزه علوم اعصاب

٢٠% تخفیف هزینه ثبت نام در سمپوزیوم سالیانه انجمن (نروسا)

٢٠% تخفیف هزینه ثبت نام در کارگاه های تحت حمایت انجمن

معرفی اعضای انجمن جهت شرکت در کنگره های بین المللی در حوزه علوم اعصاب

درج نام و نام خانوادگی اعضاء در لیست اعضای انجمن در پایگاه اینترنتی