هفتمین کنگره بین المللی علوم اعصاب پایه و بالینی توسط دانشگاه علوم پزشکی ایران و انجمن علوم اعصاب ایران از 21 تا 23 آذر ماه ۹7 به مدت سه روز در مرکز همایش های رازی برگزار می شود. شروع ثبت نام مسابقه حقایق مغز ویژه دانشجویان عضو انجمن علوم اعصاب - ثبت نام از طریق سایت انجمن تا تاریخ 25 آبان ماه 1397. پنجمین مسابقه بین المللی دانش آموزی دانش مغز - کمیته دانش آموزی انجمن علوم اعصاب شاخه استان سمنان

 

انجمن علوم اعصاب شاخه استان سمنان

مزایای عضویت

 

مزایای عضویت در انجمن علوم اعصاب شاخه استان سمنان:

دریافت کارت عضویت انجمن

دریافت خبرنامه الکترونیکی انجمن

دریافت اخبار مربوط به کارگاه ها و سمینارهای علمی حوزه علوم اعصاب

٢٠% تخفیف هزینه ثبت نام در سمپوزیوم سالیانه انجمن (نروسا)

٢٠% تخفیف هزینه ثبت نام در کارگاه های تحت حمایت انجمن

معرفی اعضای انجمن جهت شرکت در کنگره های بین المللی در حوزه علوم اعصاب

درج نام و نام خانوادگی اعضاء در لیست اعضای انجمن در پایگاه اینترنتی