هفتمین کنگره بین المللی علوم اعصاب پایه و بالینی توسط دانشگاه علوم پزشکی ایران و انجمن علوم اعصاب ایران از 21 تا 23 آذر ماه ۹7 به مدت سه روز در مرکز همایش های رازی برگزار می شود. شروع ثبت نام مسابقه حقایق مغز ویژه دانشجویان عضو انجمن علوم اعصاب - ثبت نام از طریق سایت انجمن تا تاریخ 25 آبان ماه 1397. پنجمین مسابقه بین المللی دانش آموزی دانش مغز - کمیته دانش آموزی انجمن علوم اعصاب شاخه استان سمنان

 

انجمن علوم اعصاب شاخه استان سمنان

ژورنال کلاب

 

برنامه ژورنال کلاب انجمن دوشنبه ها هر هفته ساعت 12 تا 13 در محل کلاس شماره 18 ساختمان آموزش دانشکده پزشکی برگزار می شود. ارائه سخنرانی ها توسط اساتید و دانشجویان عضو انجمن و در حوزه های مرتبط با علوم اعصاب می باشد. از اعضای محترم انجمن و دانشجویان علاقه مند دعوت می نمائیم در این بخش مشارکت داشته باشید.

 

عناوین سخنرانی های ارائه شده:

Journal Club 1:

Date: 23 October, 2017 12 Am – 01 PM

Title: Stress and Memory: Spirulina Microalgae alleviates the stress induced memory impairment in female rats

Present by: Nasroallah Moradi kor, PhD Scholar of Neuroscience, Research Center of Physiology, Semnan University of Medical Science, Semnan, Iran

 

 

Journal Club 2:

Date: 30 October, 2017 12 Am – 01 PM

Title: Forced exercise attenuates neuropathic pain in chronic constriction injury of male rat

Present by: Seyed Ali Seyedinia, MD Student, Faculty of Medicine, Semnan University of Medical Science, Semnan, Iran