هفتمین کنگره بین المللی علوم اعصاب پایه و بالینی توسط دانشگاه علوم پزشکی ایران و انجمن علوم اعصاب ایران از 21 تا 23 آذر ماه ۹7 به مدت سه روز در مرکز همایش های رازی برگزار می شود. شروع ثبت نام مسابقه حقایق مغز ویژه دانشجویان عضو انجمن علوم اعصاب - ثبت نام از طریق سایت انجمن تا تاریخ 25 آبان ماه 1397. پنجمین مسابقه بین المللی دانش آموزی دانش مغز - کمیته دانش آموزی انجمن علوم اعصاب شاخه استان سمنان

 

انجمن علوم اعصاب شاخه استان سمنان

مقاله: خشم و اندوه می توانند باعث درد واقعی شوند همانطور که می توانند معلول درد باشند!

 

خشم و اندوه می توانند باعث درد واقعی شوند همانطور که می توانند معلول درد باشند:

کشف رابطه ی بین احساسات و درد در آرتریت روماتویید، محققان اظهار کردند که احساسات ممکن است به صورت یک تشدید کننده باعث گسترش التهاب و نشانه های منجر به درد شوند: در حالیکه که عواطفی مانند غم و خشم اغلب به عنوان نتیجه ی درد و استرس در نظر گرفته می شوند، یافته های اخیر که توسط محققان مرکز تحقیقات پن منتشر شده اند نشان می دهد که احساسات منفی یا در هم خود می توانند به عنوان تشدید کننده عمل کنند.

مقاله ی منتشر شده در مجله ی یافته های روانشناسی در ۶ ام سپتامبر رابطه ی درد و آرتریت روماتویید را در میان زنان مورد بررسی قرار داده است.

"ما اغلب فکر می کردیم عواطف معلول استرس و درد هستند ولی یافته های ما نشان داد تحت شرایط خاصی احساسات منفی و پیچیده و در هم می تواند به عنوان عامل تشدید کننده عمل کند و باعث گسترش التهاب شود."

این ها اظهارات جنیفر گراهام انگلاند است: دانشیار سلامت رفتاری و نویسنده مسئول این مقاله، او و همکارانش این فرضیه را مطرح کردند که التهاب پدیده ای فیزیولوژیکی که بیومارکر های آن در خون قابل شناسایی اند ممکن است با درد و احساس مرتبط باشد. آن ها روش جدیدی را گسترش دادند و از آن برای تست اینکه چطور وضعیت عاطفی پاسخ التهابی به محرک درد را تحت تاثیر قرار می دهد استفاده کردند.

"هرچه بیشتر درباره ی رابطه ی درد و احساس می فهمیم، بیشتر می توانیم روش های جدیدی را برای درمان گسترش دهیم و همینطور از این ایده که درمان های روانشناسی برای درد ها مورد نیازند حمایت کنیم."

هر یک از شرکت کنندگان در این مطالعه برای ۵ ساعت و در ۴ نوبت مجزا به مرکز تحقیقاتی پن آمدند. این ملاقات ها تنها در تحریک احساسات تفاوت داشتند (خشم و غم و شادی در برابر گروه کنترل بدون احساس) برای تحریک احساسات محققان شرکت کنندگان را وادار به تفکر، صحبت و نوشتن درباره ی تجربه ی اخیرشان مربوط به یک احساس خاص می کردند. پس از تحریک حس، درد حاد با فشار دادن یکی از مفاصل حساس یا متورم داوطلب ایجاد شد، همانطور که در یک معاینه بالینی معمول رخ می دهد. نمونه های خون در زمان های مختلف شامل لحظه ی ایجاد درد، ۱۰ دقیقه پس از آن و ۶۰ و ۱۰۰ دقیقه پس از آن گرفته شد.

گراهام انگلاند می گوید:

"هیچ اثر عمده ای ناشی از شرایط آزمایشگاهی وجود نداشت، هرچند هنگامی که داوطلبان خشم شدید تری را نسبت به میانگین خود گزارش داده بودند، افزایش التهاب دیده می شد. این یافته ها با برخی مطالعات اخیر که نشان می دهند وضعیت عاطفی می تواند باعث الگو های خاصی از پاسخ های فیزیولوژیکی یا درد شوند سازگار بود."

محققان همچنین دریافتند هنگامی که احساسات منفی در ضمن تحریک سایر عواطف تحریک شوند - مثلا اگر هنگامی که محققان سعی در متمرکز کردن فرد روی خشم دارند او احساس اندوه کند-آن ها افزایش میزان التهاب و هورمون کورتیزول را با هم بروز می دهند. این قبیل کار ها مهم اند زیرا فهم چند جانبه از نقش احساسات، استرس روحی و درد بر وضعیت التهابی ممکن است در نهایت به ارایه ی ابزار های کلینیکی جدید برای درمان التهاب و درد یا به بهبود تکنیک های کنترل درد فعلی کمک کنند. هرچند این یافته ها بیشتر مربوط به بیماران روماتیسمی است، این کار در آینده ممکن است برای کمک به سایر بیماری های مرتبط با درد نیز کمک کند. تحقیقات بیشتری لازمست تا نتایج این تحقیق اولیه در بین جمعیت های سالم و بیمار بررسی شود.

 

https://neurosciencenews.com/emotion-physical-pain-9835
 

 

گردآوری و ترجمه: نگار عمادالدین، دانشجوی پزشکی - عضو شاخه دانشجوئی انجمن علوم اعصاب استان سمنان