هفتمین کنگره بین المللی علوم اعصاب پایه و بالینی توسط دانشگاه علوم پزشکی ایران و انجمن علوم اعصاب ایران از 21 تا 23 آذر ماه ۹7 به مدت سه روز در مرکز همایش های رازی برگزار می شود. شروع ثبت نام مسابقه حقایق مغز ویژه دانشجویان عضو انجمن علوم اعصاب - ثبت نام از طریق سایت انجمن تا تاریخ 25 آبان ماه 1397. پنجمین مسابقه بین المللی دانش آموزی دانش مغز - کمیته دانش آموزی انجمن علوم اعصاب شاخه استان سمنان

 

انجمن علوم اعصاب شاخه استان سمنان

کارگاه آشنائی با مؤسسات و انجمن های بین المللی علوم اعصاب و نحوه استفاده از فرصت های مالی، آموزشی و پژوهشی آنها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کارگاه آشنائی با مؤسسات و انجمن های بین المللی علوم اعصاب و نحوه استفاده از فرصتهای مالی، آموزشی و پژوهشی آنها در تاریخ 5 اسفند ماه همزمان با پنجمین کنگره دانشگاه علوم پزشکی سمنان توسط انجمن علوم اعصاب شاخه استان سمنان و تیم اجرایی برگزاری کارگاه های کنگره دانشگاه برگزار خواهد شد. از محققیق محترم، دانشجویان و علاقه مندان به حوزه علوم اعصاب دعوت می نمائیم در این کارگاه شرکت نمائید.

مدرس کارگاه: پروفسور عباس حق پرست

تاریخ برگزاری: 5 اسفند ماه 1397

لینک ثبت نام: http://arcsem.ir/workshop/51