هشتمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی همراه با دومین المپیاد دانشجویی علوم اعصاب بالینی و شناخت توسط دانشگاه علوم پزشکی ایران و انجمن علوم اعصاب ایران از 27 تا 29 آذر ماه ۹8 به مدت سه روز در مرکز همایش های رازی برگزار می شود.

 

انجمن علوم اعصاب شاخه استان سمنان

کارگاه آشنائی با مؤسسات و انجمن های بین المللی علوم اعصاب و نحوه استفاده از فرصت های مالی، آموزشی و پژوهشی آنها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کارگاه آشنائی با مؤسسات و انجمن های بین المللی علوم اعصاب و نحوه استفاده از فرصتهای مالی، آموزشی و پژوهشی آنها در تاریخ 5 اسفند ماه همزمان با پنجمین کنگره دانشگاه علوم پزشکی سمنان توسط انجمن علوم اعصاب شاخه استان سمنان و تیم اجرایی برگزاری کارگاه های کنگره دانشگاه برگزار خواهد شد. از محققیق محترم، دانشجویان و علاقه مندان به حوزه علوم اعصاب دعوت می نمائیم در این کارگاه شرکت نمائید.

مدرس کارگاه: پروفسور عباس حق پرست

تاریخ برگزاری: 5 اسفند ماه 1397

لینک ثبت نام: http://arcsem.ir/workshop/51